Our Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

להיות בשמחה - בחירה קשה או אילוץ קל?


לבחור בשמחה

האם אנחנו יכולים לבחור להיות שמחים או שזה אילוץ מציאות? האם המציאות תמיד קשה וזאת הבחירה הקלה? מה אם נסכים ליצור משהו אחר, להיות משהו אחר

נשחרר את הסיפור, נפוגג את הלופ ונבחר להיות מי שאנחנו באמת

מה שאנחנו באמת, מה שביקשנו ייחלנו וידעו

אור בוהק נוצץ ויקר מה יאפשר לכל אחד ואחד מאיתנו להכיר במתנה שהינו לבחור בשמחה ולהדהד אותה כלפי חוץ מה יאפשר שכולנו נתרחב יחדיו מתוך הקולקטיב השיתופי ולא ננסה לשפוט לבקר וכך לצמוח מה אם הכל בסדר? מה אם הכל בסדר הנכון? מה אם אין נכון או לא נכון ויש רק בחירה אז מה נבחר כעת? מזמין את כולכם לבחור יחד איתי בשמחה מי שזקוק לאיזה דחיפה קלה יכול לרשום אני

pagelogo.png

guyhenzel@gmail.com   |   050-2525079

 ישראל